تیم واکنش سریع سایبری ایران

امنیت شبکــه و اطلاعات :: بررسی ، پیشگیری و رفع مشکلات

تیم واکنش سریع سایبری ایران

امنیت شبکــه و اطلاعات :: بررسی ، پیشگیری و رفع مشکلات


آخرین نظرات

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

در برهه‌ای از زمان اختلال در سایت‌های ایرانی که در خارج از کشور میزبانی می‌شدند،هزینه‌های بالای دسترسی به اطلاعات،احتمال عدم دسترسی به اطلاعات در صورت وقوع تحریم از سوی کشورهای میزبان و خدشه دار شدن محرمانگی اطلاعات دغدغه‌ای بود که ضرورت ایجاد مراکز خدمات داده اینترنتی (دیتا سنترها)را بیش ازپیش گوشزد می‌کرد ،مراکزی که ایجاد آن ،حفظ امنیت ،کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات و حفظ استقلال در فناوری اطلاعات و ارتباطات را در پی‌داشت و شاید همین دغدغه در سال ۸۳بارقه‌های ایجاد مراکز خدمات داده اینترنتی را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روشن کرد.